HuMánia

A HuMánia logója

 

A HuMánia Pályaszocializációs Műhely egy önkéntes kortársoktatók által működtetett egyetemi készségfejlesztő csoport. A Magatartástudományi Intézet égisze alatt 2002 szeptembere óta működő diákmozgalom arra törekszik, hogy a felnövekvő orvos-generációk egyre erősebb humán készségekkel rendelkezve lépjenek be az egészségügy rendszerébe. A Műhelyt az a felismerés hívta életre, hogy az Intézetben zajló elméleti oktatás (orvosi kommunikáció, pszichológia, szociológia, antropológia és etika) kereteit szétfeszítené az egyének személyes felkészítése, és a szükséges gyakorlati készségek megszerzése nem lehetséges a hagyományos előadások és gyakorlatok során.

 

 

Célok:

Látókör-szélesítés, tudatosítás és gyakorlati fejlesztés az orvos-beteg kommunikáció, az érzelmi terhelés feldolgozása, a stressz- és konfliktuskezelés, az érdekérvényesítés és a pozitív szemlélet terén; mindezzel pedig célja az orvosok kiégésének elsődleges és másodlagos megelőzése. Kedvező hatása még a kurzusnak a szakmai jellegű társas támogatás növelése, és az egészségügyi teammunkára való felkészítés is.

A gyakorlatban céljaink elérését a következők teszik lehetővé:

 • Csoportformájú oktatás és csapatépítő feladatok. Jelentőségét az adja, hogy az orvoslás egyre inkább egy team munkájává válik. A társas támogatás, a közös tanulás szempontjából is fontos a jól működő csoport kialakítása.
 • Elméleti blokkok. Az orvosi pályán felmerülő kommunikációs és érzelmi problémák, helyzetek elméleti (pszichológiai, kommunikációelméleti, szociológiai) hátterének rövid ismertetése. Témák: módosult tudatállapot, szuggesztiók, betegtájékoztatás, empátia, asszertivitás, kompetenciahatárok, előítéletek.
 • Szituációs gyakorlatok videóelemzéssel. Ennek során a hallgatók szerepjátékkal modellezik a kollegiális és  orvos-beteg találkozás során előforduló kommunikációs helyzeteket. Ezekről felvétel készül, amit a csoport közösen elemez előre megbeszélt szempontok szerint.
 • Bálint-csoport. A hallgatók gyakorlatokon, kórházi, rendelői munka során átélt, érzelmileg megterhelő helyzetek elemző megbeszélése speciális keretek között. Segítő foglalkozásokban világszerte alkalmazott módszer Bálint Mihály nyomán.
 • Egyéb modellgyakorlatok szemléltetéshez, szerepjátékok.

Az egy éven át tartó, kiscsoportokban (15 fő) zajló képzés során érintett témakörök, illetve gyakorolható készségek a következők:

 • érzelmi terhelés feldolgozása: stressz- és konfliktuskezelés, „junior” Bálint-csoport
 • személyes hatékonyság, asszertivitás fejlesztése
 • orvos-beteg kommunikáció tudatos gyakorlása
 • szuggesztiók működése, betegvezetés és -edukáció
 • empátia, előítéletek az orvoslásban
 • csapatmunka, önismeret
 • pozitív szemlélet

A kurzus kortársképzés. A kurzusért egy vezető egyetemi oktató felel, az oktatást azonban a kurzust korábban elvégzett, majd erre kiképzett ún. tutorok, vagyis hallgatói demonstrátorok végzik. A kurzust elvégző hallgatók tutorrá válva a résztvevőkhöz hasonló életkoruk, élethelyzetük által, viselkedésformáló modellként könnyebben be- és elfogadhatóvá teszik a gyakorolt készségeket. A hitelesség másik záloga a színvonalas oktatástechnika és az elméleti háttér beható ismerete, ami a kurzus minőségbiztosítási feltétele is egyben. Ehhez a tutorok szakmai felügyeletet, segítőket igényelnek, ezt a SE ÁOK Magatartástudományi Intézete biztosítja. A kortársképzés továbbá erősíti a csoportkohéziót, és nem utolsósorban igen költséghatékony az önkéntességre építve.

A csoportok vezetői a HuMániát elvégzett hallgatókból kerülnek ki, akik csoportvezetői képzésen vesznek részt a Magatartástudományi Intézet szervezésében. A tutorokat szakmai háttér biztosításával Prof. Dr. Túry Ferenc és Pintér Terézia tréner segíti.

Véleményünk és tapasztalataink szerint a kurzus:

 • olyan készségeket nyújt a hallgatók számára, melyre pályafutásuk során valós helyzetekben támaszkodhatnak
 • megelőzi, késlelteti a segítő foglalkozásúak körében sokakat fenyegető kiégést
 • hozzájárul a korszerű orvosetikai elveket figyelembe vevő, holisztikus szemléletű orvoslás és a hatékony kommunikációs stratégiák terjesztéséhez
 • lehetőséget nyújt észlelni és a megfelelő helyre irányítani azokat, akiknek egyéni segítségre is szükségük lehet

2002 óta a kurzust közel 400 orvos- és fogorvostan-hallgató végezte el Budapesten és három éve már Debrecenben is. 2005 szeptembere óta szabadon választható tárgy, két féléves, 2×2 kredites. A kurzus validált kérdőívekkel felmért, prospektív, kontrollcsoportos hatékonyságvizsgálata pozitív eredményt hozott, az utóbbi években két szakdolgozat, számos díjazott TDK-előadás és konferenciarészvétel kötődik a HuMánia pályaszocializációs kurzushoz.