Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
álláslehetőséget kínál

rezidens orvos (csecsemő- és gyermekgyógyász)

munkakör betöltésére határozott időtartamra, teljes munkaidőben.

Jogviszony időtartama:

 • A szakképzés teljes időtartamára szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

 • A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A munkavégzés helye:

5100 Jászberény, Szelei út 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
 • A fekvő és járó-betegellátás orvosi feladatainak elvégzése, a betegek kivizsgálása és gyógyítása szakorvos irányítása mellett történik.

Pályázati feltételek:

 • Általános Orvosi Egyetemi végzettség, büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.jaszberenykorhaz.hu honlapon található.

Jelentkezéshez csatolandó:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • Működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentum másolat

Jelentkezés:

 • elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbertnél a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu címen

Jelentkezési határidő:

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jászberény Budapesttől 79, a megyeszékhelytől, Szolnoktól 45 km-re található. Gyakran emlegetik a „Jászság fővárosa”-ként. Lakóinak száma 26 360 fő (2017. jan 1.), a megye második legnépesebb városa. A mai kórház korai elődje az 1766-ban felépült ispotály, II. András magyar király leányáról, Szent Erzsébetről kapta a nevét. A Kórház Erzsébet napon minden évben tudományos konferenciával ünnepli meg névadóját. Az I. világháború sérült katonáit 1914 októberétől a Vöröskeresztes nővérekkel látták el a kórházban.A II. világháborút és újjáépítést követően az ellátást biztosító ágyak száma 150-re, majd 1952-ben 160-ra emelkedett. A fejlődés megállíthatatlan volt, kialakult az alapszakmákat biztosító és azokat kiszolgáló kórház. Kialakult az integrált fekvő- és járóbeteg ellátórendszer, megfelelő diagnosztikai, terápiás és kiszolgáló részlegekkel. 1958-ban Gyermek Osztály, 1968-ban Gasztroenterológia létesült.

A kórház országosan is elismert orvosa, igazgatója Dr. Figus-Illinyi Albert (1927-1994) radiológus, belgyógyász, kórházigazgató (1961-1980) az orvostudományi egyetem elvégzése után Jászberényben kezdett dolgozni. 1966-ban megszervezte a gasztroenterológiai szakellátást, iskolát teremtett, szakmai utánpótlást nevelt vidéki orvosként és meghonosította az endoszkópos vizsgálómódszert. 2000-ben átadták a műtétes szakmáknak és szakrendeléseiknek helyet adó 5 szintes, új épülettömböt. 2002-ben Ápolási Osztály nyílt és bővült a Krónikus Osztály ágyszáma, 2009-ben mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kapott működési jogot, és 4 dimenziós ultrahang került beüzemelésre. 2010-ben készült el az intézetünk első komfort szobája a szülészeten, mely 2017-ben teljes felújításon esett át.

A jászberényi vállalkozók támogatása által 2013-ban sebészeti, 2014-ben gasztroenterológiai és gyermek osztályos, 2016-ban nőgyógyászati, 2017-ben pedig belgyógyászati komfort szoba került kialakításra, melyet a betegek és hozzátartozóik térítési díj ellenében vehetnek igénybe. 2013-ban UNIO-s pályázat útján infrastruktúrafejlesztés kezdődött a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban, mely révén diagnosztikai épületszárny épült, diagnosztikai eszközök modernizálása, CT telepítés történt és a radiológia teljes körűen digitalizálásra került. A fejlesztés eredményeként Sürgősségi Betegellátó Osztály létesítése valósult meg, modern, központi betegirányítási rendszer létesült betegirányítási és betegtájékoztatási szoftver-hardver rendszer fejlesztésével. Jelenleg kórházunk 8 aktív és 3 krónikus ellátást nyújtó osztállyal, 298 beteg ellátására alkalmas.

2016. április 01-jétől a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba a Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta integrálódott, ennek következtében Intézetünk járóbeteg szakellátási kapacitása és ellátási területe bővült. Immáron 140.910 fős járóbeteg és 92.045 fős fekvőbeteg területi ellátási kötelezettsége van a kórháznak.

2018-ban, a Gasztroenterológia fennállásának 50. évfordulóján a kórház Ösztöndíjat alapított, mely az intézet nagyhírű igazgatójáról, Dr. Figus-Illinyi Albert tanár úrról kapta a nevét. Az Ösztöndíj célja, hogy az egészségügyi felsőfokú szakirányú képzésben résztvevőket támogatásban részesítse, elősegítve ezzel a fiatal szakorvosjelöltek pályakezdését, szakmai megbecsültségük erősítését. Az Ösztöndíjjal, a város és a kórház által nyújtott számtalan lehetőséggel várjuk a fiatal kollégákat aneszteziológus, belgyógyász, gasztroenterológus, oxyológus, radiológus, sebész, szülész-nőgyógyász, traumatológus, ortopéd szakorvosi álláshelyek betöltésére.

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089

info@semmelweis-alumni.hu

+36 20 666 3506