Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
álláslehetőséget kínál

pszichiátriai rezidens

munkakör betöltésére határozott időtartamra.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályi végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés szakorvos irányítása mellett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, általános orvosi diploma,
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • Büntetlen előélet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.nygy-opai.hu honlapon található.

Jelentkezéshez csatolandó:

 • Fényképes szakmai önéletrajz;
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Működési engedély másolata (a közalkalmazotti jogviszony létesítését megelőzően);
 • Orvosi kamarai tagság igazolása (a közalkalmazotti jogviszony létesítését megelőzően);
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik;
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

Jelentkezés:

 • elektronikus úton Golarits Orsolyánál a golaritso@nyiro-opai.hu címen
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Masszi Gabriella Ph.D. nyújt, a 451-2600/2278 -os telefonszámon.

Jelentkezési határidő:

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) – korábbi neve Nyírő Gyula Kórház, illetve még régebben Róbert Kórház – 1884-ben épült, és ötven éven keresztül csak pszichiátriai betegeket látott el. Nyírő Gyula, aki 1939-51 között vezette az intézményt és névadónk is lett, a lelki betegségben szenvedők diszkriminációját kívánta megszüntetni, amikor a II. világháborút követő években “közkórházasította” az intézményt. Így az Intézet a XX. század második felétől a XIII. kerület lakóit több szakmában gyógyító közkórházzá alakult. 2007-ben, az egészségügyi reform következtében az OPNI bezárása miatt növelték a pszichiátriai ágyak számát, ugyanakkor megszüntették a szülészet-nőgyógyászatot, a sebészetet, csökkentették az aktív belgyógyászati, gasztroenterológiai és intenzív terápiás férőhelyek számát, a neurológiai és az addiktológiai osztály ágyszáma változatlan maradt. Jelenleg 660 ágyon fogadja az intézmény a betegeket. 2013. májusában lettünk Országos Intézet, amely kötelez magas szintű betegellátásra, oktatási és kutatási tevékenységre, valamint a pszichiátria és az addiktológia területén módszertani feladatok elvégzésére. A pszichiátrián belül kiemelt profil a pszichoterápia, a kényszerbetegség, a peripartum pszichiátriai zavarok, valamint a pszichózisok. A neuropszichológia területén Kéri Szabolcs professzor vezetésével, a szuicidológia témakörben pedig Rihmer Zoltán professzor vezetésével folynak nemzetközi szintű kutatások. Addiktológia területén az OPAI az egyetlen olyan egészségügyi szolgáltató, ahol az ellátás teljes vertikuma elérhető a kliensek számára. Foglalkozunk kémiai és viselkedési addikcióval (pl. játékszenvedély) egyaránt. A Nyírő Gyula OPAI-ban jelenleg 3 MTA doktor és 19 Ph.D.-val rendelkező kolléga dolgozik. A Szakmai Kollégium Pszichiátriai és Pszichoterápiás Tagozatának vezetője az OPAI főigazgatója.

Az elmúlt években felújításra kerültek a belgyógyászati és pszichiátriai osztályok. Ebben az évben kezdődik az addiktológia osztály teljes átépítése. Korszerű, jól felszerelt szakambulanciák és kiváló szakemberek segítik a bent fekvő betegek gyógyítását. Pszichiátriai területen többek között pszichoonkológiai és – az országban egyedül – szexuális medicina szakambulanciát működtetünk. Szomatikus területen kardiológiai, gasztroenterológiai, diabetológiai, sebészeti és proktológiai szakambulanciáinkon magasan képzett gyógyító teamek várják a betegeket. A Nyírő Gyula OPAI a betegek holisztikus szemléletben történő ellátását igyekszik megvalósítani.

A hazai pszichiáter szakorvosképzés egyik legjelentősebb intézményként várjuk az ambiciózus pszichiáter szakorvosok és rezidensek jelentkezését, de ugyanolyan szívesen fogadjuk a belgyógyászati és neurológiai szakterület iránt érdeklődő kollégákat is. Örömmel várjuk és fogadjuk a jól képzett, pszichiátria iránt érdeklődő diplomás ápolókat, akik a gyógyító team hasznos és szerves tagjaként vehetnek rész a betegek gyógyításában, ápolásában.

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089

info@semmelweis-alumni.hu

+36 20 666 3506