MRE Bethesda Gyermekkórháza,
Vegyes Szervezésű Rehabilitációs Osztály

Osztályvezető főnővér

munkakör betöltésére várja
a pályázók jelentkezését.

Időtartalm:

 • Határozott idejű munkaviszony

Foglalkozás jellegge:

 • Teljes munkaidő

Ellátandó feladatok:

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok, közvetlen felettese irányítása mellett az adott szervezeti egység ápolási tevékenységének felügyelete és a tevékenységek összehangolása:

 • az ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének és a dokumentáció szakmai tartalmának felügyelete

 • a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése

 • a szervezeti egység betegellátási munkájának szervezése, vezetése, ellenőrzése

 • szakdolgozók továbbképzésének segítése, a munkaterületén folyó gyakorlati oktatás felügyelete

 • kutató munkát kezdeményez, kutatásban részt vesz, előadásokat tart.

 • gondoskodik szervezeti egysége szakmai anyagainak biztosításáról (gyógyszer, fogyóanyag, speciális ápolási/orvostechnikai segédeszközök)

 • a jobb és kulturáltabb betegellátást szolgáló eszközök, korszerű eszközök beszerzésének szorgalmazása

 • részt vesz a higiénés, minőségirányítási szemléken, figyelemmel kíséri a részlegén dolgozókat érintő hiányosságokat

 • felügyeli/ koordinálja a részlegén dolgozó szakdolgozók munkabeosztását, szakmai munkáját, etikai magatartását, a munkarend és munkafegyelem betartását

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:

 • felsőfokú – gyógyszerész, egészségügyi vagy egyéb élettudományi – végzettség

 • Magas szintű angol nyelvtudás – tárgyalóképes szint (legalább középfok) (olvasás, írás, beszéd)

 • Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Bérezés és juttatások:

 • bérezés az egészségügyi szakdolgozók bértáblája alapján

 • cafetéria próbaidő után

 • útiköltség támogatás vidéki lakcím esetén

 • kedvezményes étkezési lehetőség intézetünk konyháján

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, ápoló BSc/MSc végzettség, vagy 2019.06.30-ig megszerzésre kerülő ápoló BSc/MSc képesítés

 • Az intézet szellemiségének elfogadása, képviselete

 • Büntetlen előélet

 • Érvényes ENKK és MESZK tagsági kártya

Előnyt jelent:

 • gyermekszakápolói végzettség

 • intenzív terápiás szakápolói végzettség

 • szakirányú munkaterületen szerzett több éves szakmai tapasztalat

 • belső auditori végzettség vagy tapasztalat

Feltételek:

 • egészségügyi alkalmasság

 • önálló, precíz munkavégzés

 • terhelhetőség, együttműködési készség

 • vezetői készség, képesség, attitűd, vezetői kvalitások megléte

Munkavégzés helye:

1146 Budapest, Ilka utca 57.

Jelentkezéshez csatolandó:

 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz

 • motivációs levél

 • a pályázó vezetői terveiről szóló összefoglaló

 • végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul

 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

Jelentkezés:

 • Elektronikus úton a kemenesine@bethesda.hu e-mail címen keresztül

 • Postai úton, a pályázatnak a MRE Bethesda Gyermekkórháza címére történő megküldésével (Budapest, 1146 Bethesda u 3). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Osztályvezető főnővér munkakör betöltésére”.

Jelentkezési határidő:

2017. december 15.

A munkakör betölthető:

A munkakör betöltése 2018.02.01 napjától tölthető be.

A munkakör betöltésének feltétele:

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ipari összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése, valamint a végzettségekről szóló okiratok eredeti példányban történő bemutatása.

A pályázat elbírálásának ideje:

2017. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének a helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bethesda.hu honlapon szerezhet.

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089

info@semmelweis-alumni.hu

+36 20 666 3506