Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)
Törzskönyvezési és Módszertani Főigazgatósága

Orvosbiológiai értékelő

munkakör betöltésére határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben.

Munkatársainknak a fejlődésre és olyan karrier kiépítésére adunk lehetőséget, mely révén hozzájárulhatnak Intézetünk sikereihez, ugyanakkor egyéni sikerük útját is megtalálhatják. Csatlakozz egy olyan vállalati kultúrához, ahol a sokféleség és a tudomány iránti elkötelezettség érték, és amelynek minden elhivatott munkatársunk aktív részese.

Az OGYÉI Törzskönyvezési Főosztályának Orvosbiológiai Osztálya a gyógyszerek engedélyezésével, módosításával és megújításával kapcsolatos nemklinikai (preklinikai) és klinikai dokumentációt értékeli nemzeti, nemzetközi és centralizált eljárásokban. Részt vesz az Európai Gyógyszerügynökség egyéb eljárásaiban (például felülvizsgálati eljárás, harmonizáció). A főosztály szakmai profiljába illeszkedő feladatok tekintetében tudományos tanácsadást végez, közreműködik a módszertani útmutatók kidolgozásban. Ellátja a gyógyszerkomponenst tartalmazó orvostechnikai eszközökre vonatkozó nemklinikai és klinikai adatok értékelését, és az ezzel kapcsolatos szakvéleményt elkészíti.

Ellátandó feladatok:

 • Az Orvosbiológiai Osztály feladatköréhez kapcsolódó gyógyszer-dokumentációk adatainak elemzése, tudományos értékelése, szakvéleményezése: preklinikai vizsgálati adatok, klinikai farmakológiai, hatékonysági, biztonságossági vizsgálati adatok elemzése, haszon-kockázat értékelése a forgalomba hozatali eljárásokban illetve posztmarketing folyamatokban.

 • Részvétel az osztály profiljába illeszkedő tudományos tanácsadásokban.

 • Szakértői és/vagy értékelési tevékenység az Európai Gyógyszerügynökség által Intézetünkre kiosztott feladataiban (centralizált eljárások, referral folyamatok, orphan kérelem, gyermekgyógyászati vizsgálati terv).

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:

 • általános orvosi végzettség
 • legalább középfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékű angol nyelvvizsga

Elvárt képességek:

 • farmakológia és farmakoterápiás ismeretek készségszintű használata

 • angol nyelv készségszintű használata

 • határozott, gyors problémafelismerő- és megoldó képesség, önálló, pontos munkavégzés

 • analitikus gondolkodás, tudományos módszerek alkalmazása a munkavégzés során

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Windows, MS Office, Excel)

Előnyt jelent:

 • természettudományos területen szerzett PhD fokozat
 • orvosi szakvizsga
 • klinikusi tapasztalat
 • kutatási tapasztalat
 • gyógyszerfejlesztésben szerzett tapasztalat
 • pharmaceutical medicine képesítés
 • biostatisztikus végzettség, tanulmányok vagy ez irányú motiváció

Feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Munkavégzés helye:

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.

Jogviszony illetmény:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben szabályozottak alapján.

Amit az OGYÉI kínál:

Innovatív és nyitott légkör, dinamikus környezet, folyamatos képzési és önképzési lehetőségek, nemzetközi hatósági hálózathoz kapcsolódás

Jelentkezéshez csatolandó:

 • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint)

 • Végzettségekről szóló okiratok másolatai

 • Motivációs levél

 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék

 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyagának az OGYÉI adatbázisában történő rögzítéséhez (amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez és adatbázisban való rögzítéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.)

 • Erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezés:

Jelentkezési határidő:

2017. október 08.

A munkakör betölthető:

Előreláthatólag 2017. október 15-től (hat hónapos próbaidő kikötésével).

A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatok alapján az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a személyes állásinterjú szükségéről. A pályázók a jelentkezési határidő után 30 napon belül tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről.

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és ipari összeférhetetlenségi nyilatkozat.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.ogyei.gov.hu honlapon található.

 

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089
alumni-iroda@semmelweis-univ.hu
+36 20 666 3506