Karriertanácsadók

 

Kiss Nikoletta Ágyija (EKK)
Kiss Nikolett Ágyija 2013-ban végzett egészségügyi ügyvitelszervezőként a Semmelweisen, majd ezt követően 2015-ben nemzetközi igazgatás szakon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az SE-EKK HÖK alelnöke, majd elnöke volt és emellett aktív tagja az IÖCS-nek. A tanulmányai befejezése óta Európai Uniós és nemzetközi egészségügyi projektekben dolgozik.

Kocsis Janka (GYTK)
Kocsis Janka 2014 óta gyógyszerész. Tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte. Az egyetemi közösségben is sok fronton aktívkodott: szakkollégista volt a Korányi Frigyes Szakkollégiumban, instruktorként éveket töltött az IÖCS-ben, majd a HuPSA tagságához, majd elnökségéhez tartozott. A diploma után a gyógyszeriparban helyezkedett el, először a gyógynövény ágazatban, majd egy nagy nemzetközi gyógyszercégnél vakcina vonalon. Ezen kívül érdeklődéssel vesz részt szakmai szervezetek munkájában. Így tájékozott az ipari karrieren kívül még a patikai, klinikai, akadémiai, külföldi lehetőségek területén is.

 

Pitás Eszter (ETK)
Pitás Eszter 2014-ben végzett itt a Semmelweisen dietetikusként. Tanulmányai során három évig volt aktív tagja a kari HÖK-nek, valamint az IÖCS  és a Láthatatlan Egyetem önkénteseként is tevékenykedett. A végzést követően egészségügyi témájú projekteken dolgozott szakértőként. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Betegbiztonsági Tanszéki csoportjának munkatársa és az egészségügyi menedzser mesterképzés hallgatója.

 

 

Szabó Bence Tamás (FOK)
Szabó Bence 2010-ben fogorvosként végzett itt, a Semmelweis Egyetemen. Ezt követően 2015-ben a konzerváló fogászat és fogpótlástan fogszakorvosa lett. 2014-ben klinikai PhD tanulmányokat kezdett fogászati radiológia témakörben. Aktív tagként tevékenykedett előtte az IÖCS-ben, HÖK-ben, és két éven keresztül a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületének elnöke volt. 2016 októberétól a Doktorandusz Önkormányzat elnöke. Jelenleg az SE Fogorvostudományi Kar Orális Diagnosztikai Tanszék Radiológiai Osztályán dolgozik, oktat és végzi PhD tanulmányait.

 

 

Szarvas Gábor (ÁOK)
Szarvas Gábor az Egyetemen végzett általános orvosként 2014-ben, majd egészségügyi menedzser MSc képesítést szerzett 2016-ban. Az egyetemi évek alatt az IÖCS-ben töltött be hosszabb ideig vezetői szerepeket, valamint a HÖK-ben is tevékenykedett átmenetileg. Emellett több önkéntes szervezetben és projektben (Láthatatlan Egyetem, YearCompass) is dolgozik képzőként és önkéntesként. 2014-től két évig az Egészségügyi Menedzserképző Központ munkatársa volt szakértőként és tanácsadóként, 2016-tól pedig a SE II. sz Gyermekklinika gyermekgyógyász rezidense.

 

 

 

Varga-Nagy Veronika (ETK)
Varga-Nagy Veronika jelenleg a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának végzős dietetikus hallgatója. Harmadik éve dolgozik önkéntesként az ETK Karrier Irodáján, ahol többek között a kortárssegítő programban vesz részt. Már tanulmányi évei alatt is aktívan tevékenykedik, mind az Egyetem, mind a Dietetikus Szövetség életben.

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089

info@semmelweis-alumni.hu

+36 20 666 3506