Diplomás pályakövetést a Semmelweis Alumni gondozásában

A Semmelweis Egyetemen 2009-ben indult a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) kiépítése egy TÁMOP pályázati forrás támogatásával, aminek eredményeképpen 2010-ben valósult meg az első kérdőíves felmérés a hallgatók és a végzettek körében. A Diplomás Pályakövetés ez idő alatt hagyománnyá vált a Semmelweis Egyetemen, mivel rendkívül sok értékes információ forrása. A DPR egyrészt törvényi kötelezettség, másrészt pedig egy országos rendszer, így meglehetősen kötött a módszertan és a kutatás szakmai tartalma. Az országos kutatást és így a módszertanfejlesztést az Oktatási Hivatal fogja össze. 2016 óta a Semmelweis Alumni Igazgatóság végzi a rendszer működtetését és továbbfejlesztését a korábbi szakmai vezetés segítségével.

A központilag adott módszertan keretében meghatározott kérdőívet kérdezünk le minden év tavaszán a hallgatók illetve az 1,3 és 5 éve végzett hallgatóink körében. A kutatás eredményei fontos visszajelzést jelentenek az Egyetemen folyó oktató munkáról.

A felmérésekből származó adatokat statisztikailag összesítve, anonim felhasználjuk az Egyetemen számos célra: egyetemi stratégia, döntéshozatal támogatásához, Alumni szolgáltatások fejlesztéséhez, nemzetközi rangsorokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokban illetve marketing célokra is és természetesen kiszolgálunk egyedi adatkéréseket is, jöjjön az akár Egyetemen belül szervezeti egységtől, vagy más szervezettől, például nemzetközi szervezettől. Éppen ezért kérjük a hallgatóinkat, öregdiákjainkat, hogy ha érkezik hozzájuk ilyen felkérés, akkor őszintén válaszoljanak a kérdőív kérdéseire, mert ez fontos visszajelzés nekünk.

Az alábbiakban bemutatunk néhány fontos eredményt a 2017. évi felmérésből. A végzettek megkérdezéséből tudjuk, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatóinak közel kétharmada a végzést követően azonnal, vagy maximum egy hónapon belül talál munkát, az egyetemen megszerzett tudást pedig elmondásuk szerint többségében nagyon jól tudják hasznosítani hivatásuk gyakorlása során. Az országos Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) keretében végzett felmérésből kiderült az is, hogy közel minden ötödik hallgató két nyelvet beszél, és minden tizedik tanult hosszabb-rövidebb ideig külföldön is a képzés alatt.Az egy, három és öt éve diplomázott hallgatók körében végzett felmérésből kiderült egyebek mellett, hogy minden 10. hallgató (11,6 százalék) tanult külföldön a képzés alatt, jellemzően 5-6 hónapot. A legmagasabb arányban az ÁOK-ról mentek külföldre (36,3 százalék), ugyanakkor a leghosszabb időt (átlagosan 10 hónapot) az Egészségügyi Közszolgálati Kar hallgatói töltöttek nemzetközi ösztöndíjjal.

A jelenlegi hallgatók között végzett felmérésből kiderült egyebek mellett, hogy 75,5 százalékuk szeretne valamilyen módon, függően az adott kar képzési formájától, továbbtanulni, 62,6 százalék az egyetemen belül. Mesterképzésre például a válaszadók negyede szeretne továbbmenni, ez az arány az ottani kétlépcsős képzésből fakadóan az Egészségtudományi Karon (ETK) a legmagasabb (44,1 százalék). Közel minden harmadik hallgató szeretne doktori képzésben részt venni (32,3 százalék), többségük a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában képzeli el a folytatást. Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) tanulók 60 százaléka tervez a rezidensképzésbe belépni, 80 százalékuk az egyetem keretein belül. Ezek az arányok a Fogorvostudományi Kar esetében még magasabbak: 72 százalék szeretne szakirányú vagy rezidensképzésben részt venni, többségében a Semmelweisen.

A DPR-felmérés során a külföldi hallgatók elérése volt a legalacsonyabb. A körükben végzett felmérésből kiderült egyebek mellett, hogy csaknem 80 százalékuk biztos benne, hogy jó munkahelyet tud találni majd a Semmelweis Egyetemen megszerzett diplomával, további 20 százalék valószínűsíti ezt.

Az országos, központi felmérések mellett a Semmelweis Alumni további célzott kérdőíves felméréseket végez, ezekről, amelyek szintén fontos eredményeket jelentenek számunkra.

 

További információ, intézményi DPR kapcsolattartó:

Dr. Girasek Edmond DPR szakmai vezető

girasek.edmond@semmelweis-alumni.hu

Nagyvárad téri Elméleti Tömb Nagyvárad tér 4. Budapest 1089

info@semmelweis-alumni.hu

+36 20 666 3506