Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság

A támogatott szakképzéssel kapcsolatban az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóságának (ÁEEK EFF) feladata a szakképzésbe belépni kívánó rezidensek foglalkoztatása, a képzéshez szükséges állami támogatások és a rezidens ösztöndíjak biztosítása.

Az ÁEEK EFF közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja a támogatott szakképzésbe belépő rezidenseket és ennek keretében a képzőhellyel együttműködve, közösen ellátja a szakképzés során a rezidensek felett a munkáltatói, humánpolitikai feladatokat.

Az ÁEEK EFF feladata a rezidensek ingyenes szakképzéséhez szükséges források biztosítása, ennek keretében a szakképzést koordináló egyetemek, a tutorok és a rezidensek részére nyújt különböző jogcímeken támogatást.

Az ÁEEK EFF évente hirdet meg a rezidensek számára ösztöndíj programokat, melyek keretében a rezidensek a szakképzésük idejére havi ösztöndíjban részesülhetnek.